BİLGİ BANKASI

Pazar Araştırmaları

Türkiye son yıllarda ihracatta yakalamış olduğu büyümeyi artırmayı hedeflemekte ve mevcut cari açık sorununu, kendisine yeni dış pazarlar oluşturarak daha fazla üretim yaparak aşmayı öngörüyor. Pazar Araştırmaları bölümünde ürününü yeni pazarlara ulaştırmak isteyen firmalar, hedefledikleri pazarlar hakkındaki bilgilere doğrudan ulaşabiliyorlar.